Περισσότερα από 25 χρόνια ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής.
To δικηγορικό γραφείο «Μαρία Εξαρχουλάκου & Συνεργάτες» με περισσότερα από 25 χρόνια ενεργής και ουσιαστικής παρουσίας στο χώρο της μαχόμενης δικηγορίας και της δικαστηριακής πρακτικής, παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς τους δικαίου. 

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

No result.

Ποινικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

ΔιοικητικόΔίκαιο

Δίκαιο Αλλοδαπών

Διαχείριση Ακινήτων - Υπερχρεωμένα